dostawy zostaną wstrzymane od 8 do 12 lipca.
dostawy zostaną wstrzymane od 8 do 12 lipca.

Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) - Streszczenie

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują usługi świadczone za pośrednictwem strony trikdis.pl. Określają prawa i obowiązki klienta korzystającego z usług handlu elektronicznego oraz dostawcy usług. OWH dotyczą wszystkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem witryny, niezależnie od kraju i lokalizacji wykonawcy lub jego pośrednika. Językiem umowy i OWH jest węgierski. Dokonując zakupu w Webshopie, Klient bezwarunkowo akceptuje tutaj przedstawione warunki. Umowy internetowe odnoszą się do umów zawartych w ramach sprzedaży na odległość, które są zawierane elektronicznie.

Kluczowe punkty:

  • Dostawa, Płatność, Korzystanie z Webshopu, Zakupy bez VAT dla klientów z UE, Prawo odstąpienia, Gwarancja.
  • Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni roboczych, nie podając przyczyny.
  • Gwarancja obejmuje trwałe towary konsumpcyjne przez okres 12 miesięcy.
  • OWH szczegółowo opisuje procedury skarg, rozstrzygania sporów i komunikacji.
  • Oświadczenie o zarządzaniu danymi zawiera informacje na temat usługi newslettera, z której Klient może wypisać się w dowolnym momencie.
  • Klauzula dotycząca zastrzeżenia własności stwierdza, że produkt pozostaje własnością dostawcy usług do momentu pełnego uregulowania zobowiązania płatniczego przez Klienta.
  • Data ostatniej modyfikacji OWH to 14 grudnia 2021 roku.

Zobowiązujemy się do zawsze przestrzegania obecnych zasad Unii Europejskiej.


Należy pamiętać, że treść na tej stronie została przetłumaczona automatycznie, dlatego może zawierać błędy.