dostawy zostaną wstrzymane od 8 do 12 lipca.
dostawy zostaną wstrzymane od 8 do 12 lipca.

Polityka prywatności

To fragment:

Celem polityki jest zapewnienie egzekwowania praw związanych z samostanowieniem informacyjnym w zakresie ochrony danych osobowych podczas działań Usługodawcy zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku o samostanowieniu informacyjnym i wolności informacji (dalej zwane Info tv.) oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej zwane RODO).

Podstawowym celem Usługodawcy jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, sprawiedliwie i transparentnie, zapewniając zgodność z wymogiem "legalności, sprawiedliwości i transparentności". Dane są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz związanej z nią komunikacji, informacji i działań marketingowych.

W trakcie działalności na stronie internetowej Usługodawca przetwarza dane odwiedzających stronę, tych, którzy się rejestrują na stronie, kupujących oraz użytkowników określonych funkcji, takich jak subskrybenci biuletynu czy klienci korzystający z formularza kontaktowego.

Usługodawca przetwarza dane osobowe kupujących, tych, którzy się rejestrują na stronie, kupujących oraz użytkowników określonych funkcji, takich jak subskrybenci biuletynu czy klienci korzystający z formularza kontaktowego.

Definicje

Administrator danych: Osoba określająca cel przetwarzania danych i podejmująca decyzje związane z przetwarzaniem danych.
Zgoda: Dobrowolne i wyraźne wyrażenie woli użytkownika, oparte na odpowiednich informacjach, na podstawie których udzielają oni zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych - w pełni lub dla określonych operacji.
Użytkownik: Osoba fizyczna korzystająca z usług strony internetowej.
Przetwarzanie danych: Każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane automatycznie, czy nie, takie jak zbieranie, zapisywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacja, użycie.
Dane osobowe: Dowolne informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą identyfikować osobę Użytkownika.
Przetwarzający dane: Usługodawca wykonujący operacje techniczne związane z przetwarzaniem danych w imieniu administratora danych.
Profilowanie: (automatyczne) przetwarzanie danych osobowych w celu oceny cech indywidualnych: cechy związane z zainteresowaniami, zdrowiem, zachowaniem, położeniem lub ruchem.
Sprzeciw: Oświadczenie użytkownika sprzeciwiające się przetwarzaniu jego danych osobowych, i żądanie zakończenia przetwarzania danych lub usunięcia przetworzonych danych.
Usunięcie danych: Usunięcie lub uniemożliwienie identyfikacji danych w taki sposób, aby ich przywrócenie nie było już możliwe.

Prawna podstawa, cel i metoda przetwarzania danych

Przetwarzanie danych może mieć miejsce na podstawie upoważnienia prawnego, w którym konkretna przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie są obowiązkowe zgodnie z prawem (bez twierdzenia, że są to wyłączne zapisy):

W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnego oświadczenia użytkownika polegającego na


Należy pamiętać, że treść na tej stronie została przetłumaczona automatycznie, dlatego może zawierać błędy.